TeamGym 2018

 

výsledky 

 

 

fotky  +  další fotky

 

 

video

 

TeamGym 2017

 

výsledky

 

 

fotky    

 

 

video     

 

TeamGym 2016                         

I v letošním ročníku soutěže Malý TeamGym předvedla naše děvčata kvalitní výkony. Konkurence letos byla opravdu silná. Soutěže se zúčastnilo celkem 36 družstev ve 4 kategoriích. Z našeho oddílu se soutěže zúčastnila 4 družstva – 2 družstva I. kategorie a 2 družstva II. kategorie.

Hned na začátku rozcvičení  děvčata z II. kategorie zažila nepříjemnou chvilku, když musela řešit, jak nahradí zraněnou Kristýnu Bendíkovou. Tato překážka jim však nezabránila, aby družstvo A ve složení Kateřina Hovorková, Anna Vacková, Veronika Frintová, Martina Loskotová, Eliška Pancová a Viola Vokřálová předvedlo krásné  řady na prostných i trampolíně, které byly ohodnoceny vysokým počtem bodů a v rámci župy jim přinesly nádherné 2. místo. Naše závodnice družstva B II. kategorie  Monika Vrabcová, Nela Jírová, Simona Bursová, Diana Fagošová, Karolína Kratochvílová, Natálie Reisichová patřily ve své kategorii k těm mladším. Jejich vystoupení  se sice zdařilo, ale drobné  chybičky se objevily. V župním přeboru děvčata obsadila  5. místo.

kategorii I. soutěžilo v rámci oblasti celkem 16 týmů, v rámci župy 8 týmů. Dokonalé akrobatické řady i skoky na trampolíně předvedla družstva Jaroměře, Hořátve a Brandýsa nad Labem. Výkony ostatních  týmů byly dost vyrovnané. Špatný doskok a drobné nepřesnosti v obou našich družstev způsobily menší zisk bodů. Družstvu A– Hana Klimentová, Ester Kalašová, Laura Vokřálová, Kateřina Frintová, Anna Belzová a Nela Moravcová k získání 3. místa župního přeboru chybělo 0,25 bodu. Toto družstvo skončilo na 4. místěDružstvo B – Klára Tázlerová, Matylda Krejčová, Veronika Belzová, Kateřina Legrová, Zuzana Richterová  a Katrin Krajhanzlová skončilo na 6. místě se ztrátou 0,40 bodu za družstvem A.

Všem našim závodnicím děkujeme za výbornou reprezentaci našeho oddílu.

Rodičům děkujeme za doprovod děvčat na závody a za povzbuzování během soutěže.

Děkujeme Kamile Loskotové, Barboře Hovorkové, Kateřině Hovorkové a Veronice Frintové za pomoc při soutěži a za pěkné fotky i video.

 

video

 

fotky

 

výsledky

 

 

 TeamGym 2015       

                       V letošním roce se naše T. J. opět zúčastnila oblastního a zároveň župního přeboru soutěže Malý TeamGym. Úroveň celé soutěže je rok od roku vyšší  a oddíly z Dobříše, Jaroměře, Dvora Králové, Mladé Boleslavi a dalších velkých měst gymnastiku výborně umí. Celkem se tohoto přeboru zúčastnilo 37 družstev ve 3 kategoriích. T. J. Sokol Velký Osek měl v každé kategorii dvě družstva. Družstvo nejstarších žákyň (K. Bendíková, K. Klimentová, M. Loskotová, R. Stepaková, T. Mokráčková, V. Frintová) vybojovalo v rámci župy 3. místo. Všichni naši cvičenci  předvedli vyrovnané výkony, cvičili s radostí a velkým nasazením. Velkou pochvalu si zaslouží všechny děti, které naši T. J. vzorně reprezentovaly:

v kategorii do 8 letK. Hrabánková, A. Belzová, K. Krajhanzlová, Z. Richterová, K. Klimentová, E. Mommers, E. Kalašová, B. Hovorková, L. Vokřálová, K. Frintová, K. Legrová, D. Svinčáková

v kategorii do 11 letV. Belzová, T. Švandová, K. Tázlerová, K. Turke, M. Krejčová, M. Fagoš, K. Hovorková, A. Vacková, S. Bursová, D. Fagošová, K. Kratochvílová, N. Reisichová, E. Tázlerová

v kategorii do 16 letV. Vokřálová, E. Pancová, M.Vrabcová, N. Jírová, A. Vaníčková, S. Paroulková, K. Bendíková, K. Klimentová, M. Loskotová, R. Stepaková, T. Mokráčková, V. Frintová

 

foto

 

video   

 

 

TeamGym 2014                     

 

                V sobotu 22. listopadu se vypravila 2 družstva mladších žákyň (družstvo A – Kája Kratochvílová, Eliška Tázlerová, Kačka Hovorková, Eliška Pancová, Monika Vrabcová a Violka Vokřálová, družstvo B – Hana Klimentová, Lucka Kolarovská, Anička Vacková, Simonka Bursová, Natálka Reisichová a Nela Jírová ) a jedno družstvo žákyň starších (Kačka Klimentová, Markétka Hartmanová, Nina Mokráčková, Terezka Mokráčková, Martina Loskotová a Kristýna Bendíková) do Kolína na župní přebor a zároveň oblastní kolo soutěže Malý TeamGym. Konkurence družstev oblastního kola byla  ještě větší než v roce minulém. Už jen názvy měst, odkud družstva přijela, jako třeba Jaroměř, Dvůr Králové, Benešov či Police nad Metují, dávala tušit, že naše děvčata to nebudou mít vůbec lehké. Bylo potřeba, aby děvčata zvládla všechny prvky bez sebemenších chybiček. Vinou nemoci a úrazu se složení našich družstev měnilo až v posledním tréninkovém týdnu, což ovlivnilo i průběh samotného závodu. Ač se naše družstva velmi snažila a bojovala s maximálním nasazením, děvčata se nevyhnula i chybám větším. Přesto si naše závodnice zaslouží velkou pochvalu nejen za svědomitou přípravu na soutěž. Bojovnost a smysl pro kolektiv prokázala Kristýna Bendíková, která přes špatný dopad po skoku z trampolíny dokázala i s podvrtnutou nohou soutěž dokončit a skočit ještě další dva skoky. Lucka Kolarovská a Hanička Klimentová zase výborně obstály v družstvu, které bylo tvořeno děvčaty o dva až tři roky staršími. Nela Jírová, ač se připravovala na soutěž jako členka týmu A, den před závodem vyšla vstříc požadavku a doplnila družstvo B, v němž onemocněla Kačka Kubišová. Nina Mokráčková zastoupila zraněnou Sašu Klimentovou a tím umožnila starším žákyním se soutěže zúčastnit. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo mladších žákyň A, které v rámci župy obsadilo 3. místo

 

výsledky

 

video

 

foto

 

 

 

TeamGym 2013

 

                        V sobotu 9. listopadu se naše děvčata zúčastnila oblastního kola soutěže Malý TeamGym, kde předvedla gymnastické řady na akrobacii a na trampolíně. Konkurence byla velká. Soutěže se zúčastnila velmi silná gymnastická družstva z Jaroměře, Trutnova, z pražského gymnastického klubu Reda, z Hořátve i z Kolína.  Již při rozcvičení byla naše děvčata překvapena výborně zacvičenými a přitom dost obtížnými prvky těchto družstev. O to víc se naše děvčata snažila zacvičit co nejlépe. Mladším žákyním se to podařilo. Družstvo ve složení Natálka Reisichová, Eliška Tázlerová, Eliška Pancová, Kačka Hovorková, Sabinka Paroulková, Monika Vrabcová, Kamilka Loskotová a Verunka Frintová předvedlo velmi pěkné řady na akrobacii i trampolíně a svým výkonem si vybojovalo 5. místo. Družstvu starších žákyň ve složení Lenka Hermanová, Bára Filipová, Markéta Hartmanová, Eliška Hošková, Kačka Klimentová, Saša Klimentová a Martina Loskotová se tolik nedařilo. Na trampolíně děvčata několik skoků neustála a jejich provedení cviků na akrobacii nebylo příliš čisté. Děvčata neobhájila loňské 3. místo. Domů odjížděla tentokrát bez poháru a  s 5. místem. Všem děvčatům z obou kategorií děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu.

 

výsledky

 

foto

 

 

 

TeamGym 2012                             

 

                        V sobotu 10. listopadu proběhlo v Kolíně oblastní kolo soutěže TeamGym. Této soutěže se zúčastnilo celkem 19 děvčat naší T.J. Sokol Velký Osek. V kategorii mladších žákyň jsme měli dvě družstva: družstvo A – Kamilka Loskotová, Martina Loskotová, Veronika Frintová, Johanka Kraftová,  Justýna Špinková, Terezka Mokráčková a Adélka Závorková, družstvo B – Kačka Hovorková, Kája Kratochvílová, Sabinka Paroulková, Eliška Pancová, Violka Vokřálová a Eliška Tázlerová. Děvčatům se dařilo. Předvedla velmi pěkné provedení jednotlivých prvků, mezi kterými u družstva A nechybělo  salto a přemet přes bednu. Ve velmi silné konkurenci ( Kolín, Hořátev, Praha Zbraslav, Kutná Hora, Jaroměř) družstvo B obsadilo 7. místo a družstvo A  5. místo. Starších děvčata – Markétka Hartmanová, Míša Koděrová, Eliška Hošková, Hana Babáková, Lenka Hermanová a Kristýna Staňková si krásnými skoky na trampolíně a dobře zacvičenými řadami na prostných vybojovala 3. místo. Všem děvčatům moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci!

 

výsledky

 

video (video je horší kvality)

 

foto

 

 

 

TeamGym 2011                               

 

                           V sobotu 12.11. se naše děvčata zúčastnila v Kolíně oblastního kola soutěže TeamGym. V kategorii mladších žákyň Sokol Velký Osek reprezentovala dvě družstva. Družstvo B ve složení Kamilka Loskotová, Nikolka Morávková, Kačka Hovorková, Eliška Pancová, Violka Vokřálová, Eliška Tázlerová a Kája Kratochvílovájelo sbírat své první závodní zkušenosti a nevedlo si vůbec špatně – děvčata předvedla 2. nejlepší skoky na trampolíně ve své kategorii. V akrobacii si děvčata trošku pohoršila ne úplně perfektním provedením jednotlivých prvků.  Celkově toto naše nadějné mladé družstvo obsadilo 5. místo, jen tři setinky za Sokolem Kolín.
Družstvo mladších žákyň A ve složení Kája Strejčková, Martina Loskotová, Kristýna Bendíková, Natálka  Koldinská Terezka Mokráčková a Terezka Holubová předvedlo pěkné akrobatické řady i vyrovnané skoky
na trampolíně a vybojovalo si 3. místo a bronzový pohár.
Družstvo starších žákyň ve složení Kája Hrušková, Hanča Babáková, Eliška Hošková, Kristýnka Konyvková, Lenka Hermanová, Eliška Balounová, Nina Mokráčková a Markétka Hartmanová si svým cvičením vybojovalo  také 3. místo a bronzový pohár. Děvčata zacvičila pěkné akrobatické řady, na trampolíně předvedla  velmi dobře prvky i s vyšší hodnotou obtížnosti.

 

celkové výsledky a hodnocení

 

foto  +   další foto

 

TeamGym 2010                         

 

                             Po mnoha úspěšných letech našich děvčat v této soutěži  se v letošním roce  župního přeboru Malý TeamGym  nezúčastnilo ani jedno naše družstvo (mladších či starších žákyň). Snad příští rok….

 

TeamGym 2009                         

 

                             V sobotu 14.listopadu 2009  se naše mladší děvčata  zúčastnila oblastního přeboru soutěže Malý TeamGym. V tomto závodě vždy soutěží 6ti až 12ti členná družstva v akrobatických řadách a ve skocích na trampolíně.
Naše gymnastky Kája Strejčková, Markétka Hartmanová, Bára Filipová, Kristýna Švandová, Stázka Koutová, Hana Babáková a Míša Koděrová se snažily zacvičit co nejlépe, což se jim podařilo. Z 8 družstev ve své kategorii si vybojovaly krásné 2. místo.

 

foto