Sportovní týden  2018

 

fotky – pátek

 

fotky – čtvrtek

 

fotky – středa

 

fotky – úterý

 

fotky – pondělí

 

 

Sportovní týden  2017

 

 

fotky – pátek

 

fotky, krátké video – čtvrtek

 

fotky, krátká videa – středa

 

fotky, krátká videa – úterý

 

fotky, krátká videa – pondělí

 

Sportovní týden  2016

fotky – pondělí 
fotky – úterý 
fotky – středa 
fotky – čtvrtek 
fotky – pátek + další dny

 

Sportovní týden 2015

                                  V předposledním prázdninovém týdnu oddíl sokolské všestrannosti zorganizoval každoroční týden plný her, sportu a nejrůznějších pohybových činností. Letošního sportovního týdne se zúčastnilo celkem 94 dětí – 43 chlapců a 51 děvčat. O děti se staralo 11 sportovních vedoucích. Svačinu a obědy dětem připravovaly 4 kuchařky, paní uklízečky uklízely dětmi využívané prostory školy. Jezdilo se na kole, na kolečkových bruslích, hrály se míčové hry, cvičila se gymnastika, trénovala se atletika, hledal se poklad, hrál se stolní tenis, florbal a baseball, byli jsme v bazénu i v sokolovně v Kolíně. Nechyběl ani celodenní výlet uprostřed týdne. Tentokrát všechny děti odjely vlakem do Prahy, kde nejmenší děti navštívily zdařilou výstavu Večerníček a skupina starších dětí si JumpParku zaskákala na trampolínách. Tyto trampolíny jsou spojené a dohromady tvoří jedno velké hřiště, děti si na nich vyzkoušely vybíjenou, základy akrobacie a nenechaly si ujít i skoky do pěny. V temném prostředí arény Mercuria vybaveném nejmodernější technologií za doprovodu zvukových i světelných efektů si nejstarší děti zahrály Laser game. Závěr týdne patřil Cestě kolem světa. Při rozmanitých sportovních disciplinách vztahujícím se k jednotlivým světadílům si děti užily se svými vedoucími plno legrace. Nebylo vítězů ani poražených. Děti celý týden dokazovaly, že si umí vzájemně pomáhat a mají smysl pro fair play. Jejich úsměvy během celého týdne ukazovaly, že každý den prožívají s velkým nadšením.

pondělí malí   

úterý malí     úterý třeťáci až nejstarší

středa malí                středa nejstarší

čtvrtek malí        čtvrtek nejstarší

pátek  všichni

druháci          páťáci (foto i video)

třeťáci – deváťáci

 

Sportovní týden 2014

                             Letošního prázdninového sportovního týdne se zúčastnilo 81 dětí, které pod dozorem deseti kvalifikovaných cvičitelů a 2 instruktorů si podle svých schopností a dovedností mohly vyzkoušet činnosti jednotlivých sportovních odvětví – atletiky, gymnastiky, stolního tenisu, cyklistiky, střelby, in-line bruslení a nejrůznějších nejen míčových her. V programu byla šipkovaná, základní tábornické dovednosti jako třeba stavění stanu, práce s buzolou nebo morseovka. Nejstarší děti si vyzkoušely základy horolezeckých činností na stěně v Poděbradech, některé děti na kolech zdolávaly Oškobrh. Všichni si zaskákali na velké trampolíně a v gymnastické jámě v Kolíně.  Nechyběla ani návštěva plaveckého stadionu v Kolíně.  Překvapením pro děti byl středeční celodenní výlet do Liberce, kde starší děti navštívily IQland, mladší děti IQpark. Na závěr tohoto výletu si všichni prohlédli Liberec z Ještědu. Poslední den se konal míčový trojboj. Pravidla byla nastavená tak, aby všichni členové družstva – malí, velcí, byli své skupině prospěšní. Celý týden se nesl v duchu kamarádství, spolupráce, pomoci. Nikdo se nikdy nemohl cítit poražený. Zvítězili všichni, kteří se sportovního týdne zúčastnili a s radostí si všechny činnosti užili.
            Velké poděkování patří nejen cvičitelům, ale spoustě dalších ochotných lidí. Ač ve škole i na školním hřišti probíhaly stavební práce spojené se zateplením a fasádou, nové vedení školy a obecního úřadu v čele s panem Pavlem Drahovzalem přesto vyšlo vstříc našim požadavkům a zajistilo námi využívané prostory tak, aby celý týden mohl i za chodu stavby bezpečně proběhnout. Za finanční podporu děkujeme obci. Bez její pomoci by  nemohly proběhnout všechny naplánované činnosti. Poděkování patří kolektivu kuchařek a uklízeček školy. Každý den na děti čekaly perfektně uklizené prostory, výborné obědy a rozmanité svačiny. Děkujeme i starostovi Sokola Velký Osek panu Jiřímu Ottovi, který zajistil prostory osecké sokolovny a přilehlého hřiště k našemu využívání. O účetnictví a pojištění dětí se nám postarala paní Ivana Adamcová.  Ještě jednou všem děkujeme!

FOTOGALERIE:

pondělí + pondělí nejstarší + úterý + středa třeťáci, předškoláci + středa čtvrťáci + čtvrtek + pátek + další fotky

 

Sportovní týden  2013

                                        Již podesáté jsme připravili prázdninový sportovní týden, kterého se v letošním roce zúčastnilo  61 dětí ve věku 6 – 17 let. Každý den byl naplněn sportem – děti si zdokonalily své dovednosti v atletice a gymnastice, střílely ze vzduchovky, hrály badminton a stolní tenis, cvičily dovednosti s míčem, jezdily na kole a kolečkových bruslích, hrály nejrůznější známé i méně známé sportovní hry. Nechyběl výlet do plaveckého bazénu a výlet do kolínské sokolovny, kam se každý těšil na trampolínu a velkou gymnastickou jámu. Středeční celodenní výlet byl také plný pohybu. Děti navštívily Mirakulum v Milovicích – velké trampolíny, lanové centrum, obrovské houpačky, podzemní chodby. Poslední den byl indiánský. Dopoledne si děti vyráběly indiánské čelenky a oblečení. Každý indiánský kmen si stavěl své týpí, vyráběly se i tomahavky. Odpoledne kmeny soutěžily v indiánských disciplínách. Body se sice počítaly, ale odměnu dostali všichni, kteří sportovali. Celý týden se velmi vydařil. Poděkování patří všem dospělým, kteří pro děti zajišťovali pestrý program, kuchařkám ze školní jídelny, které dětem v letošním roce připravovaly svačiny a obědy. Děkujeme i zastupitelstvu naší obce za finanční příspěvek na stravování dětí. 

foto – 1. den
foto – 2. den
foto – 3. den
foto – 4. den
foto – 5. den

 

Sportovní týden  2012

                                   Předposlední prázdninový týden se 48 dětí z Velkého Oseka, Volárny, Jestřabí Lhoty, Sán, Kolína i Nymburka zúčastnilo prázdninového sportovního týdne, který pořádala T.J.Sokol Velký Osek. Děti byly podle věku rozděleny do 4 družstev a podle svých schopností a dovedností se věnovaly nejrůznějším sportovním činnostem. Hrály se míčové hry, jezdilo se na kole a na in line bruslích, hrál se stolní tenis, děvčata si vyzkoušela některé taneční kroky. V kolínské sokolovně si děti zaskákaly na velké trampolíně, využily velké gymnastické jámy k nacvičení některých gymnastických prvků, zacvičily si na velkých kladinách, na bradlech a velkém gymnastickém koberci. Starší děti si vyzkoušely i netradiční sporty – brainball, baseball, rugby, fotbal ve dvojicích a spoustu dalších sportovních her. Na oseckém písečáku se plavalo, závodilo na nafukovacích matracích, skákalo do vody. Uprostřed týdne čekal na děti výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Naší průvodkyní po zoologické zahradě a Safari byla paní Bursová, od které se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o zvířatech chovaných v zoo. Vyvrcholením prázdninového týdne byl poslední den, který byl ve znamení olympiády. Již den předtím se děti rozdělily do šesti osmičlenných družstev. Každé družstvo si vymyslelo svůj název a zhotovilo si vlajku. Olympiáda byla zahájena slavnostním nástupem, nechyběla olympijská vlajka, oheň, slib závodníků. Soutěžilo se v deseti sportovních disciplinách a výsledky byly velmi vyrovnané. Po urputných bojích se vítězi staly Ještěrky těsně před Lamalandem a Duhovkou.

Celý týden se vydařil, děti navázaly nová přátelství, sportem vyplnily svůj volný prázdninový čas a naučily se, že nejen ve sportu se má hrát fair play.

foto – 1. den
foto – 2. den
foto – 3. den
foto – 4. den
foto – 5. den

olympiáda – skupiny

olympiáda – výsledky

video

 

Sportovní týden  2011

                                 V měsíci srpnu pořádala naše T. J. Sokol Velký Osek sportovní týden pro děti a mládež.  Celkem 30 dětí různého věku prožilo týden s opravdu pestrým programem. Každý den čekaly na děti  jiné činnosti – basketbal, florbal, fotbal, házená, přehazovaná, softbal, lakros, badminton, stolní tenis.  Nechyběly  základy sportovní gymnastiky – cvičení  na kruzích, hrazdě, trampolíně, kladině a prostných. Děti měly možnost si  vyzkoušet  střelbu ze vzduchovky, jezdily na in-line bruslích, na kolech zvládly jízdu zručnosti a dvakrát vyrazily do Kolína. V kolínské sokolovně na ně čekala velká trampolína a moderní gymnastická jáma, která je ideální na nácvik těžších gymnastických prvků, protože je celá vyplněná molitanem. Děti také navštívily plavecký bazén v Kolíně, na oseckém „Písečáku“ si vyzkoušely jízdu na kánoi. Uprostřed týdne čekal na děti výlet do Prahy. V zoologické zahradě na ně čekal průvodce, který jim vyprávěl  zajímavosti  o životě zvířat chovaných v ZOO. V Praze také navštívily planetárium, kde zhlédly letní pohádku o vesmíru.  Celý týden byl naplněn nejen sportem, ale také kamarádstvím, pomocí a vstřícností k ostatním.

foto

video